Zasady recenzowania

Idź do wersji strony w języku angielskim

Procedura przyjęcia do druku

 1. Złożone publikacje są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma (redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych) pod względem formalnym i zgodności z jego profilem merytorycznym;
 2. Otrzymanie pozytywnej oceny wewnętrznej kwalifikuje do dalszej procedury.

Procedura recenzowania

 1. Redakcja do każdego artykułu wyznacza co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (pochodzących spoza jednostki wydającej czasopismo).
 2. Teksty opracowane w języku angielskim oceniane są przez recenzentów, z których co najmniej jeden afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy;
 3. Redakcja czasopisma przy publikacji każdego tomu wybiera recenzentów niezależnych i niezwiązanych z autorami prac (rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review proces). W innym przypadku recenzent będzie zobligowany do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów (za który uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).
 4. Recenzja ma charakter pisemny (zawiera informację, czy artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej wersji, czy wymaga korekty lub też czy recenzowany tekst nie nadaje się do publikacji), a każdy z autorów uzyskuje do niej wgląd i możliwość ustosunkowania się do zawartych tam uwag.
 5. Czasopismo publikuje raz w roku na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.

Raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów. Grupę współpracujących z czasopismem 'Studia z Geopografii Politycznej i Historycznej' recenzentów stanowią (stan na dzień 1.01.2018 r.):

 • Monika Adamska,
 • Vladimir Baar (Uniwersytet w Ostrawie),
 • Dariusz Borowiak (Uniwersytet Gdański),
 • Marta Chmielewska (Uniwersytet Śląski),
 • Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski),
 • Helena Datner (Żydowski Instytut Historyczny),
 • Volodymyr Demchenko (Instytut Badań Regionalnych we Lwowie, Ukraińska Akademia Nauk, Ukraina),
 • Wiesław Drobek (Politechnika Opolska),
 • Stefan Dudra (Uniwersytet Zielonogórski),
 • Joanna Fac-Beneda (Uniwersytet Gdański),
 • Mykoła Habrel (Uniwersytet Łódzki),
 • Małgorzata Hanzl (Politechnika Łódzka),
 • Aleksandra Ibragimow (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum),
 • Robert Ištok (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja),
 • Stefan Kałuski (Uniwersytet Warszawski),
 • Piotr Kendziorek (Żydowski Instytut Historyczny),
 • Rassem Khamaisi (University of Haifa, Izrael),
 • Paweł Klint (Uniwersytet Wrocławski),
 • Anna Agata Kontarek,
 • Zofia Kozłowska-Socha (Instytut Cervantesa, Warszawa),
 • Robert Krzysztofik (Uniwersytet Śląski),
 • Izabela Lewandowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski),
 • Barbara Lubicz-Miszewska (Uniwersytet Wrocławski),
 • Urszula Ługowska (Uniwersytet Warszawski),
 • Aneta Marek (Akademia Pomorska w Słupsku),
 • Avinoam Meir (University of the Negev, Izrael),
 • Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański),
 • Janusz Paszyński (Polska Akademia Nauk),
 • Bohdan Posatskyy (Politechnika Lwowska, Ukraina),
 • Anna Pytasz-Kołodziejczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • Agnieszka Rochmińska (Uniwersytet Łódzki),
 • Małgorzata Skulimowska Uniwersytet Rzeszowski),
 • Roman Slyvka (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraina),
 • Maria Soja (Uniwersytet Jagielloński),
 • Marcin Wojciech Solarz (Uniwersytet Warszawski),
 • Henry Srebrnik (Uniwersytet Wyspy Księcia Edwarda, Kanada),
 • Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski),
 • Wioletta Szymańska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • Antonio Violante (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy).
 • Maria Wieruszewska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN),
 • Krzysztof Paweł Woźniak (Uniwersytet Łódzki).

Aby pobrać formularz recenzji kliknij na ten LINK.

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).