Tom 8 (2019)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Marek Sobczyński, Krystian Heffner - Foreword

Artykuły

Marek Sobczyński - Czy potrzebujemy państwa i do czego? Rola państwa we współczesnym świecie

Jan Kłos - Państwo – konieczność albo wróg?

Ryszard Żelichowski - Polacy i Finowie pod panowaniem rosyjskim

William R. Stanley - Syria’s ordeal: A modern state’s disintegration in an age of fake news and superpower regional rivalry

Zoltán Hajdú - Historyczna i polityczno-geograficzna analiza węgiersko-polskich granic sprzed 1939 roku w węgierskiej geografii historycznej

Krystian Heffner, Brygida Solga - Wyzwania dla polityki państwa wobec procesów migracyjnych w Polsce

Corrado Montagnoli - Od Adriatyku po Morze Czarne: włoska ekspansja gospodarcza i militarna na Bałkanach i w obszarze naddunajskim

Antonio Violante - Bałtyk jako morze śródziemne Północy. Region Bałtycki i Polska w periodyku „Geopolitica” (1939–1942)

Marek Barwiński, Łukasz Musiaka - The Sikhs – religion and nationChosen political and social determinants of functioning

Robert Wieczorek - Integracja wokół regionalnych celów rozwojowych. Dyskurs wykorzystywania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim

Krystyna Krawiec-Złotkowska - Ideały NSZZ „Solidarność” dotyczące roli państwa życiu społecznym. Ich społeczne i polityczne korzenie oraz ich realizacja w III Rzeczypospolitej Polskiej

Anna Majewska, Krzysztof A. Worobiec, Edyta Bugowska - Lokalność w erze globalizacji. Nosiciele pamięci historycznych krajobrazów – badania ewangelickich cmentarzy mazurskich

Marek Sobczyński - Vidmantas Daugirdas (1967–2019)

Łukasz Musiaka - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej „Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego” – Łódź, 14–15 listopada 2019 r.