Tom 7 (2018)

Idź do wersji strony w języku angielskim

Artykuły

Maria Wieruszewska - O potrzebie badań nad percepcją wizualną krajobrazu kulturowego wsi

Marek Sobczyński - Granice polityczne w krajobrazie – krajobraz pogranicza

Mariusz Kowalski - Dwuetniczność międzywojennej Warszawy w świetle wyników wyborów

Andrzej Rykała - O „topografii pustki” w krajobrazie kulturowym. Miejsca niepamięci i nie-miejsca pamięci w kontekście mordów dokonanych na Żydach w Polsce w pierwszych miesiącach po drugiej wojnie światowej

Małgorzata Skulimowska - Uwarunkowania geograficzne i historyczne kształtowania krajobrazu kulturowego na obszarze województwa podkarpackiego

Marek Barwiński - Polityczne meandry łemkowskich cerkwi

Izabela Lewandowska - Warmia i Mazury jako palimpsest, czyli o oswajaniu poniemieckiej przestrzeni po drugiej wojnie światowej

Krystyna Krawiec-Złotkowska - Znaczenie konfesji katolickiej w utrzymaniu polskości na Kaszubach na przełomie XIX/XX wieku

Aneta Marek, Łukasz Marszałek - Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego

Anna Kruś - Udział ewangelików augsburskich w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego

Magdalena Zdyb - Rodzinne mauzolea– prawosławne dziedzictwo województwa łódzkiego

Sokol Axhemi - Heritage of borderland and population development trends in the cross-border area of Albania-Montenegro

Recenzje

Andrzej Piskozub – Sarmackie dziedzictwo. Traktat o czterech rodzimych ojczyznach, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2016 (Marek Sobczyński)

Martin Šuvada, Vladimír Slavík – Koncentrované rómske zoskupenie v meste: Pripodavá štúdia Humenné a Rimavská Sobota, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Bratislava 2016, s. 103 (Marek Sobczyński)

Informacja naukowa

XVI Międzynarodowa Konferencja z Geografii Politycznej – Rola państwa w erze globalizacji (Marek Sobczyński)