Informacje dla autorów

Idź do wersji strony w języku angielskim
Oświadczenie autora

Zasady przygotowania artykułów

 1. W czasopiśmie drukowane są artykuły naukowe, recenzje i notatki naukowe dotyczące szeroko rozumianej problematyki z geografii politycznej i historycznej.
 2. Autorzy dostarczają redakcji wydruk komputerowy artykułu wraz z jego wersję elektroniczną (Word for Windows, ryciny w CorelDraw) .
 3. Wszystkie artykuły podlegają recenzji wydawniczej.
 4. Na treść artykułu, poza tekstem głównym (z przypisami), składają się:
  tytuł artykułu w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie artykułu (Sumary, o objętości do 1,5 strony tekstu) i słowa kluczowe (key words) w języku angielskim,a także dane o autorze (stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy).
 5. Preferowane parametry wydruku artykułu

Forma:

 1. format kartki A-4, druk jednostronny;
 2. tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5:
 3. marginesy – 2,5 cm;
 4. przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii);
 5. tablice – z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą;
 6. rysunki – w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu.

Zapis bibliograficzny:

 1. w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim” (w nawiasie nazwisko autora i rok wydania publikacji, bez przecinka i bez inicjału imion, np. Koter 1969);
 2. notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach;
 3. spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, miejsce wydania (np. Sobczyński M., 2000, Zróżnicowanie postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź).

Oryginalną wersją (referencyjną) „Studiów z geografii politycznej i historycznej” jest wersja drukowana.