Editors

Idź do wersji strony w języku angielskim

Editorial board

 • Editor-in-Chief: Andrzej Rykała,
 • Secretary: Tomasz Figlus.

Science Advisory Board
National members:

 • Marek Barwiński (University of Łódź),
 • Zbigniew Długosz (Pedagogical University of Cracow),
 • Piotr Eberhardt (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warsaw),
 • August Grabski (University of Warsaw),
 • Piotr Kendziorek (Jewish Historical Institute, Warsaw),
 • Marek Koter (University of Łódź),
 • Roman Matykowski (Adam Mickiewicz University, Poznań),
 • Bogumił Szady (The John Paul II Catholic University of Lublin),
 • Jan Wendt (University of Gdańsk).

Foreign members:

 • Elena del’Agnese (University of Milano-Bicocca, Italy),
 • Sokol Axhemi (University of Tirana, Albania),
 • László Békési (Corvinus University of Budapest, Hungary),
 • Gideon Biger (Tel Aviv University, Israel),
 • Vidmantas Daugirdas (Lithuanian Social Research Centre, Lithuania),
 • Barbara A. Despiney-Żochowska (Sorbonne School of Economics - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France),
 • Giorgi Gogsadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia),
 • Alexandru Ilieş (University of Oradea, Romania),
 • Rene Matlovič (University of Preszow, Slovakia),
 • William Stanley (University of South Carolina, United States),
 • Alessandro Vitale (University of Milan, Italy),
 • Jernej Zupančič (University of Ljubljana, Slovenia).

Theme editors:

 • Marek Sobczyński – political geography,
 • Krzysztof Woźniak – historical geography,
 • Iwona Jażdżewska – statistical editor,
 • Krystyna Krawiec-Złotkowska – language editor (Polish),
 • Maria Maciejewska – language editor (English).