Tom 1 (2012)

News

Prace nad nową stroną czasopisma

Napisał: sgph Kategoria: General

W chwili obecnej trwają prace nad nową stroną internetową czasopisma "Studia z Geografii Politycznej i Historycznej". Prosimy o cierpliwość. W niedługim czasie strona uzyska pełną funkcjonalność.